26 September 2010

Daphne Oram

BBC på 1950- och 1960-talet tycks ha varit en plats där kvinnor i förvånande hög grad tilläts leva upp till sin fulla potential. Företagets första kvinnliga tv-producent var den unga Wendy Padbury, som redan 1963 fick ansvaret för Doctor Who.

I den sorgligt mansdominerade elektroniska musikhistorien är det underbart att kunna peka på kvinnor som Delia Derbyshire, som hade en framträdande position inom BBC Radiophonic Workshop, och Liz Parker som verkade som kompositör där. En annan kvinna hade också varit med om att starta avdelningen 1958, den enigmatiska Daphne Oram. Ganska snart drog hon sig dock undan och tillbringade större delen av sitt liv åt att bygga sitt Oramics-syntsystem och komponera för det. För ett par år sedan gavs en samling med hennes verk ut under titeln Oramics. Det är en märklig hop alster som sträcker sig från genialitet till rena märkligheter.

No comments: