26 September 2010

EMS VCS3

Peter Zinovieff och Tristram Cary var några av de som låg bakom skapandet av den första riktigt integrerade synten, dvs. en enda maskin och inte en massa moduler. Den kom faktiskt ut lite före Minimoogen och fick stort genomslag även om den kanske mest användes som effektapparat på grund av de extremt instabila oscillatorerna. I dag betingar de fantasipriser på eBay. Det tillverkas faktiskt fortfarande nya maskiner också, men väntelistan är lång och tycks växa hela tiden.

No comments: