26 September 2010

Schneiders Büro

Schneiders Büro i Berlin är en av världens mest kända butiker för analoga syntar och dylika apparater. Så pass känd att det gjorts en film om butiken. Gott om namnkunniga kunder har de, i trailern för filmen syns bland andra Daniel Miller och Anthony Rother. Undertecknad finns också i deras kundregister. Känns bra att handla av människor som är lika nördiga som en själv.

No comments: