4 December 2010

State of the modular

Så här ser modularen ut efter omstruktureringen. A-190-2 längst till vänster i övre kabinettet är på service hos Doepfer.

Övre kabinettet:Huvudkabinettet:

No comments: