4 September 2011

Jürgen Müller

Ännu en i raden av mystiska "återupptäckter" av bortglömda kosmische mästerverk. Medan historien bakom Temporal Marauders platta som släpptes på Spectrum Spools var ganska genomskinlig (som skivbolaget själva ungefär uttryckte det: "Om TM inte hade funnits hade vi varit tvungna att uppfinna dem". och framförallt innehöll musik som skvallrade om ett mycket mer senare tillkomstdatum än sent 70-tal, är Jürgen Müllers Science of the Sea en skenbart mer trovärdig historia. Musiken tycks åtminstone vide en första genomlyssning kunna vara tillkommen någon gång i början av 80-talet som skivbolaget vill få oss att tro. Visst är ljudkvaliteten väldigt hög, men envar som tagit del av t.ex. Klaus Schulzes La Vie Electronique-serie, kunde man göra fantastiska inspelningar redan vid mitten av 1970-talet. Nej, det är väl snarare när man börjar granska historien om herr Müllers bakgrund som det börjar bli lite för bra för att vara sant. Han ska ha varit en student i marinbiologi som tillbringadeen tid på en forskningsubåt i Nordsjön för att sedan inspirerad av sina upplevelser ha lånat ihop lite musikutrustning av några kompisar ha spelat in SOTS och släppt den i några hundra ex i en privat vinylpressning. Nu har musiken mastrats om av skivbolagsinnehavaren Brad Rose (aka The North Sea, Charlatan etc.). The North Sea, Nordsjön ... ni fattar. Min gissning är att det är herr Rose själv som döljer sig bakom pseudonymen, och om så är fallet så ska ingen skugga falla på honom. Snarare tar jag av hatten för den mannens enorma produktivitet på sistone. Oavsett vilket, är Science of the Sea ett fantastiskt stycke minimalistiskt ambient-influerad kosmische av allra finaste snitt släppt av ett av de allra intressantaste bolagen just nu.


Read full review of Science Of The Sea - Jürgen Müller on Boomkat.com ©

No comments: