26 September 2011

DM på svenska, part 3

Varje gång en låttext citeras följer en svensk översättning inom hakparentes. Lite väl övertydligt, men det hade väl räckt gott så. Nej, varje hakparentes avslutas också med ett övers. anm. även om det är tredje citatet på samma sida. I min värld är "övers. anm." något man anger när översättaren lagt till en kommentar i texten, inte när den ... öh, översatt text ... Irriterande och störande för läsningen. Frågan är om de här citaten hade behövt översättas över huvud taget. Jag menar: "Understand me" ["Förstå mig" Övers. anm.]

Föregående avsnitt i den här serien.

No comments: