5 February 2011

Brian Morant

Skrev ju lite om Ian Hicks och Mordant Music i förra veckan. Efter ett par genomlyssningar av Brian Morants "Discreet Head" är jag sugen på mer. I reklamtexten på BoomKat görs det jämförelser med Emeralds, Wolf Eyes och Klaus Schulze, men mest kommer jag nog ändå att tänka på Tangerine Dream. Till skillnad från t.ex. Schulze så består ofta TD:s tjugominuters epos av flera olika kortare teman, och på samma sätt är "Discreet Head" sammansatt av en hel rad olika rytmer, teman och drone-passager. Bäst kan man beskriva det som en kombination av TD:s "Rubycon" och tidiga Portion Control.

Av någon anledning stavar BoomKat artistnamnet Brian Mordant, men på såväl omslag som Mordant Musics hemsida står det Morant och inget annat.


Read full review of Discrete Head - BRIAN MORDANT on Boomkat.com ©

No comments: