6 April 2011

Vermona Perfourmer 2

Som jag tidigare skrivit hade Vermona en ny version på sin Perfourmer på gång. Tvåan är stylad på samma sätt som deras Lancet-serie, men verkar i övrigt ganska identisk med originalet. Om de skulle få för sig att släppa en modular-dock till den efter mönster från MonoLancet kan den däremot bli riktigt intressant. Fyra enkla monofoniska syntar, eller en fyrarösterssynt à la Oberheim Four Voice.

No comments: