19 June 2011

George Lucas skriver historia

Jag såg nyligen Empire of Dreams, den förvånansvärt ärliga och välgjorda dokumentär som i princip utgjorde bonusmaterialet på den första Star Wars-dvd-boxen som släpptes 2004. Den är inte helt okritisk (ja, allt är ju relativt, men i järmförelse mot vad man förväntat sig) mot Lucas och hans verk. Lucas får ta en del skit i den för sin taffliga dialog - "You can type that kind of stuff, but you can't say it", som Carrie Fischer uttrycker det. Med tanke på Lucas ständiga vilja att skriva om och "förbättra" sina verk hade man kanske kunnat vänta sig något mer tillrättalagt. Men ... det finns naturligtvis en del som fixats till även i dokumentären. Främst tar detta sig uttrycket i att en del pinsamheter/skojigheter helt enkelt har utelämnats. Till exempel nämns inte den beryktade julspecialen från 1978 inte med ett ord. Undrar varför:Inte heller omtalas de båda ewok-filmer som Lucas skrev och producerade (The Caravan of Courage/The Ewok Adventure och The Battle for Endor) efter Return of the Jedi:Den tecknade tv-serie som gjordes för att mjölka ur det sista ur den Ewokmania som rådde i mitten av 1980-talet är också bortretuscherad ur Empire of Dreams:Även den andra tecknade spin off-serie som gjordes ungefär samtidigt ges the silent treatment:Jag kan inte påstå att jag inte förstår Lucas ovilja att kännas vid just de här bölderna på hans verk, men icke desto mindre ger de vid handen att Lucas förmåga att välja i vilka sammanhan hans varumärke skulle synas, inte alltid var ofelbar. Det ska bli intressant om han i Blu-Ray utgåvan av filmerna som kommer att släppas i höst väljer att göra det enda logiska och retuschera bort hela Episode 1, som i stunder känns ungefär lika tidlös som Ewokerna.

No comments: