15 November 2010

Silver Apples of the Moon

Om man vill få en demo av vad ett Buchla 100 system kan åstadkomma finns det väl knappast något bättre att lyssna på än Morton Subotnicks klassiska Silver Apples of the Moon från slutet av 1960-talet. Subotnick var ute efter att minimera den mänskliga påverkan på kompositionen så lite som möjligt och istället låta maskinen (i det här fallet ett tidigt Buchla-system) stå för rubbet - ljud och komposition. Buchlas tänkande "utanför boxen", t.ex. den underbart namngivna Source of uncertainty-modulen, kom väl till pass.

No comments: