21 August 2011

Frank Tovey och Boyd Rice

Innan Boyd Rice riktigt gick in för sin satanist/nazi-grej var hans NON en av de mer experimentella akterna på Mute records, och han samarbetade med bl.a. Daniel Miller och Frank Tovey (aka Fad Gadget). Här syns Rice tillsammans med Tovey i en liveupptagning från 1985.

No comments: