12 August 2011

Keith Fullerton Whitman live

Skönt modularjam från Keith Fullerton Whitman. Förutom att göra musik så driver Whitman musikdistributionsföretaget och skivbutiken Mimaroglu och det något skruvade (och inte helt lagliga) reprintbolaget Creel Pone, som återutger obskyr (och då snackar vi RIKTIGT obskyr) tidig elektronisk musik från hela världen på CD-r i utgåvor om ungefär 100 ex.

No comments: