21 August 2011

The Melvins filosoferar

The Melvins ger sin syn på Kurt Cobain, Bush Jr. och rockstjärnor med politiska budskap. Jag skrev en låt om Bono en gång, men Melvins nejlar poängen lite bättre.

No comments: