15 March 2011

Japansk science fiction

För en vecka sedan hade jag funnit ett sånt här klipp vansinnigt lustigt. Nu fastnar skrattet i halsen.

Jag har alltid sett japanska monterfilmer med Godzilla i spetsen som ett sätt att hantera och bearbeta minnet efter atombomberna och den nyckfulla naturens ständiga hot. Det här är ett klipp från Inoshiro Hondas "The Mysterians" från slutet av 1950-talet, några år efter att han regisserat den första (och kanske enda riktigt sevärda) Godzillafilmen.

No comments: