6 March 2011

Synthporr på tyska

En kort genomgång av Synthesizer Studio i Hamburg. Självklart på tyska. Jag undrar alltid varför man aldrig får se hur det ser ut bakom uppsättningar av den här typen. Med tanke på hur mycket kabelspagetti en fyra fem syntar kan generera kan jag bara lyfta på hatten för dem som får så här många maskiner att fungera samtidigt ... ja, ändå tills jag insåg att vi här har svaret på världens energiförsörjningsproblem.

No comments: