30 March 2011

Moog at the Beeb

En demo av Minimoogen av the man himself - Bob Moog. Från ett minireportage som sändes av BBC någon gång på 1980-talet. Rätt hyfsad mini-introduktion till analog syntes också.

No comments: