27 March 2011

Mer Dylan Ettinger

En demovideo om vad man kan åstadkomma med en mic i munnen och en Alesis Micron. "Det är inte vilka instrument man har som är det viktiga, utan vad man gör med dem."

No comments: